Historik

Vår pelletsanläggning byggdes hösten 2004 och sattes i drift våren 2005. För att ta till vara på spån och kapspill som annars skulle gå till blygsam förtjänst så utökade vi Sågverksassistance AB för att skapa pellets. Därpå skapade vi en bättre marginalkrona på den totala produkten.

Svanpellets har gjort sig till ett bra namn med goda förutsättningar. Råvaran som behandlats på rätt vis resulterar i en ren hög kvalitativ pellets utan beläggningar av tillsatsämnen i era brännare. Kanske till och med landets bästa pellets.