Pelletsinformation8 mm bränslepellets
Säckvikt 16 kg
Värmevärde 4,8 kWh/kg
Volymvikt 650 kg/m3
Aska 0,3 % TS
Fukt 9,0 %
Asksmälttemperatur 1550º C
Energiinnehåll 78 kWh
Det unika med Svanpellets är att den tillverkas av ren råvara av spån och plankämnen från vår sågavdelning. Detta medför att materialet har genomgått en positiv torkning på sågverket och är ren från bark och grusslagg. Pelletsen pressas heller inte för hård beroende på att syretillsatsen vid eldning blir bättre, detta medför att vår pellets brinner upp till fullo och kvar blir endast ett rent askmjöl vilket är lika med 100% verkningsgrad. De flesta pelletsindustrier pressar sin pellets för hård vilket medför att den inte helt och hållet får chans att brinna upp, resultatet blir då en hög sotningsgrad beroende på koks och stenliknande kakor i era brännarkoppar.

Tillverkad av träråvara certifierad av FSC-standard
Svensk träråvara
Miljövänlig & ekonomisk